Клуб за Планинарски спортови АЗОТ

 

 

Во пресрет на продолжување на сезоната на планинарење а по зададената пауза за прв пат годинава која траеше цел месец , ( за годишни одмори , смостални акции , посветување на домашни задачи и сл )  да ги преброиме акциите на Клубот за Планинарски Спортови Азот .

Значи направени се 26 заеднички акции и неколку поединечни . Поминати над 500км и висински искачен неколку пати Монт Еверест .

Јануари

 1. Скопје - Крстовар ( Водно )
 2. Црн Врв Витоша
 3. Солунска Глава
 4. Царипашина и Син врв

Февруари

 1. Клепа
 2. Богомилски Февруарски поход
 3. Кавадаречки Февруарски поход
 4. Калин Камен и Царев врв

Март

 1. Шетање по Гроот
 2. Шетање на Вршник
 3. Вежбање карпа на Вршник

Април

 1. Шетање по Св. Илија
 2. Шетање на Вршник
 3. Вежбање на карпа на Вршник

Мај

 1. Големо езеро - Широко Стапало - Антена - Ветерница - Нижеполе
 2. Кадиица Бабуна
 3. Солунска глава

4.Титов Врв по Вакуфска и ноќевање во кулата

Јуни

 1. Корапски водопад
 2. Рудина и Крчин
 3. Веливар

Јули

 1. Козјак и Златоврв
 2. Плат - Г/Д Лешница - Кривошиски кади
 3. Солунска глава од Ореше
 4. Кота 10 и Магаро Галичица

5 .Црн Камен Јабланица