ПРВА ПРЕДНОСТ:  Со членување во планинарските друштва низ цела Република Македонија станувате дел од големото семејство искусни планинари од секоја возраст.

ВТОРА ПРЕДНОСТ:  Новите членови на планинарските друштва ќе добијат основна обука за движење низ планина, ментор кој ќе им помага при купување на планинарска опрема и во текот на планинарските акции, книгата „Основи на движење низ планина“.

ТРЕТА ПРЕДНОСТ:  100-тина планинарски водичи, ментори, планинарски инструктори и други стручни лица кои се вклучени во работата на планинарските друштва, ќе ви овозмжат добра подготовка и безбедно движење низ планините. Планинарските водичи се образувани согласно меѓународни UIAA стандарди.

ЧЕТВРТА ПРЕДНОСТ:  Со членување во планинарското друштво може да учествувате на обуки, во школи, на презентации за безбедно движење низ планини, може да учествувате во планинарски акции за деца и младинци, може да обележувате патеки кои ги одржува планинарското друштво, може да учествувате во акции за заштита на природата.

ПЕТТА ПРЕДНОСТ:  Со платена членарина членовите на планинарските друштва имаат предност при учество во активности организирани од друштвото: планинарење, планинарско трчање, планинарско скијање, планинарски велосипедизам, планинарска ориентација, искачување на карпи, во Република Македонија и во странство.

ШЕСТА ПРЕДНОСТ:  Со платена членарина членовите на планинарските друштва имаат попуст на цената за преноќување (во групни соби со повеќе од 4 кревети) во планинарските домови во Република Македонија раководени од планинарските друштва, регистрирани во Федерација на планинарски спортови во Македонија (ФПСМ).

СЕДМА ПРЕДНОСТ:  Членовите на планинарските друштва регистрирани во ФПСМ имаат право на иста цена за преноќување во планинарските домови во земјите членки на Балканската планинарска унија (Србија, Црна Гора, Бугарија, Турција, Грција и Албанија), управувани од планинарските друштва регистрирани во планинарски организации во посочените земји, како и планинарите од тие земји.

ОСМА ПРЕДНОСТ:  Со платена членарина членовите на планинарските друштва се осигурени од незгода, согласно договорот што планинарското друштво го има склучено со осигурителна куќа. Ќе бидете осигурени од повреда, инвалидност и смрт при планинарење, како и за трошоците за спасување во Република Македонија.

ДЕВЕТА ПРЕДНОСТ:  Со платена членарина членовите на планинарските друштва можат да ја користат планинарската опрема што ја поседува друштвото.

ДЕСЕТТА ПРЕДНОСТ:  Со платена членарина членовите на планинарските друштва ќе можат да добијат попуст во продавниците за планинарска опрема, согласно договорот меѓу планинарското друштво и соодветната продавница.