Почитувани,

Поради ситуацијата со пандемијата и корона вирусот – COVID 19 , сите акции на клубот се одложени и календарот на акции е симнат од веб страната. Се задолжуваат сите членови на клубот , стриктно да се придржуваат кон препораките и насоките на Министерството за Здравство . Во следниот период се откажуваат сите акции и манифестации. Се откажуваат и состаноците на Председателството и Oрганите , а истите ќе се одвиваат конференциски по електонски пат , смс и емаил.